Vacunació de l’Hepatitis B als treballadors de l’àmbit sanitari

 • La vacuna està indicada per a la profilaxi de professionals amb risc d’exposició a sang i líquids biològics
 •  Aquesta vacuna es pot administrar a dones gestants i en lactància materna.

Serologies prevacunals

És convenient fer l’examen prevacunal per conèixer l’estat immunològic del treballador en relació al virus de l’hepatitis B (VHB) i per a la conseqüent actuació davant les exposicions accidentals a material potencialment contaminant.

 • En el supòsit d’un treballador sanitari que no pot acreditar haver rebut les tres dosis i del que no disposem d’estudi serològic previ, caldrà fer una determinació d’antiHBs i antiHBc per conèixer el seu estat d’immunització.
 • Si es tracta d’un treballador sanitari que acredita documentalment estar vacunat o es pot deduir que ho està per la data de naixement i calendari vacunal vigent al seu país d’origen però que no coneix el resultat de les serologies postvacunals serà convenient determinar-li els antiHBs.
 • Els nascuts entre l’any 1981 i el 1987 han rebut primovacunació d’hepatitis B amb tres dosis als 11 anys d’edat i a partir de 1987 han rebut tres dosis de vacuna hepatitis A+B.
 • Si en la determinació de l’antiHBs que se li realitza al Centre Sanitari no es pot garantir la protecció (títols d’antiHBs< 10 mUI/ml), se li administrarà una quarta dosi de vacuna.
 • Al cap d’ un mes o un mes i mig es determinaran els títols antiHBs. Si no es pot garantir protecció necessària es procedirà a administrar dues dosis més de vacuna fins a completar un total de sis dosis administrades. Novament, al cap d’ 1 mes o 1’5 mesos es determinaran títols antiHBs.
 • Si tot i havent rebut un total de sis dosis no es pot garantir la protecció: títols d’antiHBs< 10 mUI/ml, es catalogarà el treballador com a no responedor.
 • Si es tracta d’un treballador sanitari que aporta serologies postvacunals amb protecció suficient (títols d’antiHBs> 10 mUI/ml), es considerarà immunitzat i no cal realitzar noves determinacions mentre mantingui la condició d’immunocompetent.

Pautes de vacunació

La pauta vacunal estàndard consisteix en 3 dosis administrades per via intramuscular al deltoides als 0, 1 i 6 mesos.

 • En situacions en les quals es desitgi una protecció ràpida és preferible la pauta 0, 1, 2 mesos i en aquests casos cal aplicar una quarta dosi als 6 o 12 mesos de la primera dosi per garantir la duració d’aquest efecte protector. També es pot realitzar una pauta ultraràpida: 0, 7 dies, 21-28 dies, 12 mesos.
 • Les pautes ràpida i ultraràpida poden estar indicades en aquells casos de treballadors sanitaris no vacunats prèviament i que realitzen tasques amb alt risc de contagi, com són els procediments invasius que predisposen a infeccions (PIPI), treballadors en centres d’hemodiàlisi, treballadors d’unitats d’intensius i de serveis d’urgències.

Eficàcia protectora de la vacuna i dosi de record

 • L’eficàcia protectora de la vacuna oscil·la entre el 80 i el 100 % depenent de l’edat i de la immunocompetència en el moment de la vacunació. Els adolescents i adults joves són els que millor responen a la vacuna i els majors de 40 anys, els immunodeprimits, els trasplantats, els infectats pel VIH i els hemodialitzats són els que en responen pitjor.
 • No es coneix amb certesa la duració de la protecció que confereix la vacuna però la protecció en front de la malaltia clínica és de 20 anys o més, essent probable que en els individus sans vacunats durant l’adolescència i l’edat adulta jove pugui durar tota la vida.
 •  Tot i que el títol d’antiHBs pot declinar o inclús desaparèixer amb el temps, la memòria immunològica que confereix per la vacuna fa que el contacte amb el virus salvatge desencadeni una resposta immunitària anamnèstica que atura la infecció.
 • No es recomana l’administració de dosi de record, excepte si hi ha situacions d’immunosupressió o a pacients d’hemodiàlisi. En aquests casos cal administrar dosi booster quan el títol d’antiHBs és inferior a 10UI/ml.
Bibliografia
 • Societat catalana de seguretat i medicina del treball: guia de vacunació per al personal que treballa en l’àmbit sanitari (agost 2013)
 • Protocol de vacunes de la UBP de l’Àmbit de BCN Ciutat (abril 2012)
Autors: UBP BCN Ciutat
Publicat dins de Vacunes | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Gestió de l’edat

Com ens afecta l’envelliment a la ment?

Segons ens anem fent grans, acumulem experiència laboral i coneixements tècnics els quals ens doten d’una major seguretat i saviesa, facilitant-nos la presa de decisions i el lideratge en segons quines situacions complexes però, també algunes capacitats funcionals especialment de tipus físic i sensorial disminueixen com a conseqüència del procés natural d’envelliment.

Continua llegint

Publicat dins de Benestar emocional, Envelliment saludable, Hàbits saludables | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Una moda efectiva

Els exercicis hipopressius sorgeixen com una alternativa als mètodes tradicionals per tonificar la musculatura de la faixa abdominal i lumbopèlvica sense pressionar estructures i òrgans interns . Els hipopressius s’utilitzen en el sector del fitness i wellness  com exercici preventiu per patologies associades al sol pèlvic , hernies , lesions musculoesqueletiques e inclús per revitalització de les funcions sexuals..

Continua llegint

Publicat dins de Exercici físic, Hàbits saludables | Deixa un comentari

Acompanyament en el retorn al treball

El retorn al lloc de treball després de patir una malaltia amb lesions o seqüeles es presenta per al treballador com un handicap pels dubtes i incerteses que li genera la reincorporació a la feina, l’adaptació a aquesta, etc.

Continua llegint

Publicat dins de Benestar emocional | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Complicacions i signes d’alerta de la diabetis

És important conèixer les possibles complicacions de la diabetis perquè és mes fàcil evitar-les que guarir-les totalment, un cop han aparegut.

Recordeu: aquestes complicacions es poden evitar o, almenys, atenuar, amb un bon autocontrol de la malaltia.

Continua llegint

Publicat dins de Alimentació saludable, Diabetes | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Resultats inicials del qüestionari IPAQ als treballadors de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona 2013-16

Des del setembre de 2013, la Unitat Bàsica de Prevenció (UBP) Girona ofereix enquestes sobre hàbits saludables a tots els treballadors que es fan exàmens de salut. Els passa un qüestionari de resposta voluntària i anònima del Pla d’activitat física, esport i salut (PAFES), impulsat pel Govern de Catalunya (pel Departament de Salut i la Secretaria General de l‘Esport), que té com a objectiu millorar la salut mitjançant l’activitat física. És el Qüestionari IPAQ Activitat física.

Continua llegint

Publicat dins de Exercici físic, Hàbits saludables | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Consells per a l’ús saludable de l’ordinador portàtil

ordinador-portatilL’ús de dispositius mòbils per a l’oci i/o la feina forma part de la nostres vides i pot oferir grans beneficis sempre que s’adoptin un seguit d’hàbits saludables en utilitzar-los.
A diferència dels ordinadors convencionals, el disseny integrat de la pantalla i el teclat, el seu ús en qualsevol entorn i context i el fet de transportar-lo, poden generar riscos addicionals.
Què es pot fer per superar-los?

Continua llegint

Publicat dins de Hàbits posturals | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Tipus de diabetis

I) DIABETIS MELLITUS TIPUS 1 O INSULINODEPENDENT (DM I)

 • Sol aparèixer a la infància, l’adolescència o la joventut.
 • Apareix de manera brusca i s’agreuja ràpidament si no s’aplica el tractament adequat.
 • Presenta una ràpida i progressiva pèrdua de la capacitat del pàncrees per produir insulina.
 • Per això fa falta tractar-la, des del moment en què es diagnostica, amb insulina.

Continua llegint

Publicat dins de Diabetes | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Diabetis

La diabetis és una malaltia freqüent a tot el món i sobretot als països industrialitzats que afecta els dos sexes i totes les races i no respecta límits d’edat, classes socials ni zones geogràfiques.

El  nom científic és Diabetis Mellitus i és una malaltia crònica. Una persona diabètica no deixarà mai de ser-ne, però podrà gaudir d’una vida normal amb poques limitacions sempre que conegui i respecti les normes de control i tractament.

Continua llegint

Publicat dins de Diabetes | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Com disminuir el risc muscular i de l’esquelet durant la mobilització de pacients

Després dels accidents biològics, els accidents per sobreesforç en la mobilització de malalts en són uns dels més freqüents que causen una de les lesions, també més freqüents, en els treballadors de centres hospitalaris: els trastorns musculars i de l’esquelet.

Continua llegint

Publicat dins de Hàbits posturals | Etiquetat com a | Deixa un comentari