El codi dels ous

Embed from Getty Images

L’ou porta imprès a la closca una sèrie de números i lletres que es poden desglossar en cinc parts:

  1. El primer dígit és un número que informa de la forma de cria de les gallines ponedores. Va del 0 al 3 i el que indica és el següent:
  • El 3 vol dir que les gallines han estat criades en gàbies.
  • El 2 és per a gallines criades a l’aire lliure. No estan en gàbies, però sí en recintes tancats, delimitats i sense sortida a l’exterior.
  • L’1 és per a les gallines criades a l’aire lliure que també poden sortir a l’exterior.
  • El 0 Indica que els ous són de producció ecològica. Les gallines viuen a l’aire lliure i s’alimenten amb gra de procedència ecològica.
  1. El dos dígits següents identifiquen al país de la Unió Europea al qual pertany la granja. En el nostres cas és ES.
  2. Els dos que van darrera identifiquen la província
  3. Els tres següents el municipi
  4. I els tres últims identifiquen la granja de producció

Aquest codi és a causa d’una normativa de la Unió Europea que obliga a indicar la procedència exacta de l’ou. Aquest codi indica al consumidor quin tipus de gallines han post els ous, el  país d’origen i el productor.

Embed from Getty Images

La gallina fa els ous més petits quan és més jove. Aquests ous tenen més concentració de nutrients que els més grans. Per tant, la mida no fa la qualitat.

El color de la closca només depèn de la raça de la gallina ponedora. La qualitat dels uns i dels altres és la mateixa. Al nostre país, gairebé  tots els ous són rossos.

Si voleu saber més coses sobre ous, podeu consultar el web de Consum de la Generalitat.