Seiem bé?

 

Recomanacions ergonòmiques en el treball amb pantalles de visualització de dades (PVD)

Abans de començar la jornada de treball adapta el lloc de treball, regula l’altura i el suport lumbar de la cadira, la pantalla de visualització de dades i els perifèrics i el reposapeus si ho necessites.

Pantalla de visualització de dades (PVD):

Altura. Vigila que el límit superior de la pantalla no estigui per sobre de l’altura dels ulls ni excessivament per sota, a fi d’evitar flexions o extensions de coll. Ubicar el nivell superior de la PVD a l’altura dels ulls, facilitarà l’adopció de postures neutres. En cas d’utilització d’ulleres progressives, és important situar la PVD el mes baix possible

Distància. És importat que puguis sentir-te còmode amb la lectura. La distancia recomanada és entre 60 i 80 cm. (A distàncies mes curtes els ulls es fatiguen més.)

Ubicació. La PVD s`ha de situar en front de la treballadora, si està ubicada en un costat ens estem obligant a efectuar girs de coll.

Confort visual. Per evitar la fatiga visual que suposa d’haver de enfocar a distàncies curtes, es recomana que, periòdicament (cada 20 minuts, per exemple), es dirigeixi la vista durant uns segons a punts el més allunyats possibles.

Per altra banda la PVD deu estar lleugerament inclinada, a fi de garantir

una distància ull-pantalla semblant, independentment de la zona de visualització.

Si la distancia ull-PVD entre part superior e inferior és diferent, obliguem a l’ull a realitzar processos d’enfocament repetits i continuats que poden produir fatiga.

Dimensions de text , imatges i gràfics. La mida ha de ser suficient per a sentir-nos còmodes. De no ser així de manera inconscient ens aproparem a la PVD.

Augmenta la mida del text o imatges, si no es possible apropa la PVD. Mai per sota de 40cm.

Reflexos en la PVD. Evita amb cortines i persianes la incidència de la llum solar. La PVD ha de estar situada de manera perpendicular a les finestres. Regula amb la inclinació del monitor els reflexos de la llum.

Postures forçades de canell:

És important recolzar l’avantbraç, mà i canell a fi d’evitar tensió a les espatlles. És importat intentar mantenir les espatlles relaxades en el treball. La distancia mínima entre teclat i vora de la taula ha de ser de 10cm.

El teclat s’ha de situar paral·lel a la taula i no fer servir les pestanyes per elevar-lo a fi de garantir les postures neutres. Una excessiva inclinació del teclat ens obligarà a realitzar extensions de canell.

El ratolí ha de ser de una mida suficient per recolzar la mà de manera adequada. Un ratolí petit ens obligarà a treballar amb la mà encongida.

És convenient fer-lo servir el més a prop al teclat, habilitant espai per utilitzar-ho sense forçar braç, mà o dits. Es recomanable l’ús de coixinet reposa canells. .

Si es fa servir massa lluny hi ha el perill d’adoptar postures forçades (és freqüent quan el ratolí funciona amb cable i és excessivament curt) .

A fi de mantenir l’avantbraç, ma i canell alineats és preferible moure el conjunt d’avantbraç, mà i canell sense realitzar desviacions de canell.

Cadira ergonòmica:

Regula la teva cadira abans de començar la jornada. Per bona que sigui, si no ho fas el teu cos no podrà aprofitar les seves avantatges ergonòmiques.

La altura de la cadira s’ha de regular en funció de la posició de la taula de treball.

1.- L’angle de flexió del colze ha de ser superior a 90º. Augmenta o redueix l’altura de la cadira amb aquesta referència

2.- Regula el suport lumbar. Si té regulació horitzontal comprova que la base del seient no et pressioni la part posterior dels genolls Manté l’esquena ben recolzada al respatller de la cadira i no t’asseguis en la vora de la cadira.

3.- Ja tenim regulada l’altura, ara comprova que les plantes dels peus estan tocant completament a terra. Si no és així hauries de fer servir un reposapeus.

4.- Per evitar la fatiga muscular i millorar la circulació sanguínia, haurem de variar de postura al llarg de la jornada, movent-nos en la cadira o aixecant-nos de tant en tant.